2009年四年级学生作品 (更新于21-11-2009)

上一篇 / 下一篇  2009-06-04 13:37:25

4M班:
1. Tan Zhi Xuan 4M
2. Wong Shi Yuin 4M-1
3. Lai Jun Hao 4M
4. Wong Shi Yuin 4M-2
5. Lim Xin Swen 4M
6. Lim Juinn Woei & Ng Shi Wei 4M
7. Goh Zhong Hong 4M
8. Miow Siew Qin 4M
9. Tan Zhi Xuan 4M-2
10.Chua Yik SIn 4M
11.Chong Jia Yan 4M
12.Lai Jun Hao 4M
13.Lim Shiao Wee 4M
14.Choong Yi Fei 4M
15.Tai Yu Juan 4M
16.Chew Joshua 4M
17.Bong Wei Ni 4M
18.Chan Yong Rou 4M
19.Tan Zhi Liang 4M
20.Ng Ze Ming 4M
21.Ong Xin Yi 4M
22.Chua Yik Sin 4M
23.Ong Xin Yi 4M
24.Lim Wei Fong 4M
25.Gau Ya Lun 4M
26.Wee Char Men 4M
27.Chan Yong Rou 4M
28.Tee Chun Hua 4M
29.Ng Ze Ming 4M
30.Ng Ze Ming 4M
31.Tan Chien Xing 4M
32.Tan Chien Xing 4M
33.Tan Soo Fong 4M
34.Yong Chiu Yi 4M
35.Daniel Tan Jun Quan 4M
36.Tan Soo Fong 4M
37.Yan Chean Cheng 4M
38.Yan Chean Cheng 4M
39.Goh Zhong Hong 4M
40.Lim Guo Hao 4M
41.Yan Chean Cheng 4M
42.Yan Chean Cheng 4M
43.Ong Xin Yi 4M
44.Tey Shu Mei 4M
45.Daniel Tan Jun Quan 4M
46.Choong Yi Fei 4M
47.Chong Jia Yan 4M

 链接:
4M班学生作品

4H班:
1. Ng Shen Chen 4H
2. Tay Yong Sien 4H
3. Lee Jin Seng 4H
4. Chong Teck Liang 4H
5. Chong Wei Jie 4H
6. Teo Jun Xuan 4H
7. Yeow Wat Yan 4H
8. Patrick Foo Qi Siang 4H
9. Ng Kah Poh 4H
10.Yong Qi Liang 4M
11.Chua Xin Yi 4H
12.How Mei Yin 4H
13.Tan Sen Yang 4H
14.Bong Xin Ling 4H
15.Tong Wei Neng 4H
16.Tong Wei Neng 4H
17.Tai See Kei 4H
18.Siti 4H
19.Tan Shi Hui 4H
20.Tan Sen Yang 4H

链接:
4H班学生作品


Open Toolbar