2009年二年级学生作品 (更新于21-11-2009)

上一篇 / 下一篇  2009-06-04 14:21:29

2M班:
1. Lim Guo Xiang 2M
2. Ng Xiao Li 2M
3. Alwin Tan Thien Yew 2M
4. Chew Li Wen 2M
5. Tan Kian Hong 2M
6. Boo Jun Jie 2M
7. Ng Tik Thim 2M
8. Emily Tan 2M-1
9. Emily Tan 2M-2
10. Goh Yan Qin 2M
11. Tay Yu Hang 2M
12. Lau Jia Le 2M
13.Boo Jun Jie 2M
14.Lim Guo Xiang 2M
15.Chong Hui Ying 2M
16.Liew Chun Xiong 2M
17.Hau Zhe Xuan 2M
18.Hau ZHe Xuan 2M
19.Tan Ming Chun 2M
20.Bong Xin Er 2M
21.Boon Zi Ying 2M
22.Pang Kang Hing 2M
23.Tai Lin Fang 2M
24.Tong En Leng 2M
25.Chong Wei Lee 2M
26.Kueh Hui Ping 2M
27.Tang Qiao Er 2M
28.Chong Wei Lee 2M
29.Chua Hor Seng 2M
30.Ong Zi Yong 2M
31.Kong Shik Shuang 2M
32.Lim JIa Swen 2M
33.Emily Tan 2M
34.Emily Tan 2M
35.Lim Jia Swen 2M
36.Goh Yan Qin 2M
37.Tong Een Leng 2M
38.Ng Xiao Li 2M
39.Ong Zhi Xian 2M
40.Tai Lin Fang 2M

链接:2M班学生作品

2H班:
1. Liew Koh Yi 2H
2. Lim Jun Wei 2H
3. Nur Rusidah 2H
4. Rathi 2H
5. Tan Teck Qi 2H
6. Tan Chee Hon 2H
7. Yong Chu De 2H
8. Chong Wei Song 2H
9. Logeswaran 2H
10. Shanmugapriya 2H
11.Ng Mei Ting 2H
12.Chew Chee Wei 2H
13.Ridzuan 2H
14.Hee Yee Kian 2H
15.Hang Qi Xuan 2H
16.Yasmeen 2H
17.Tan Chah Huat 2H
18.Nur Anis 2H
19.Rathi 2H
20.Ridzuan 2H
21.Tiew Hui Ying 2H
22.Fong Wan Teng 2H
23.Puay Shu Ying 2H
24.Chong Jia Qi 2H
25.Chong Jia Qi 2H
26.Tan Chee Hon 2H
27.Puay Shu Ying 2H
28.Fang Wan Teng 2H

链接:2H班学生作品


Open Toolbar